Видео

ANGEL FRESH (1-MCP) нунтаг: Хүйтэн агуулах / танхим

ANGEL FRESH (1-MCP) уутыг хэрхэн ашиглах вэ: Хайрцагласан эсвэл ууттай жимс

ANGEL FRESH (1-MCP) таблетыг хэрхэн ашиглах вэ: Контейнер

ANGEL FRESH (1-MCP) хурдан гаргах таблетыг хэрхэн ашиглах вэ: Контейнер

ANGEL FRESH Fresh-Keeping картыг хэрхэн ашиглах вэ: Хайрцагласан эсвэл ууттай жимс